thevilla logo

Angličtina pro Evropskou unii

Tento seminář je určen pro profesionály, kteří pracují ve státních institucích nebo mezinárodních firmách, státní správě a mezinárodním obchodě. Zároveň z něj může vyzískat i každý, kdo má zájem o otázky týkající se EU a nebo ten, kdo má zájem si rozšířit své jazykové schopnosti v diskusích týkajících se Evropy.

CEF level – Jazyková úroveň ERR B1 – C2 (střední - pokročilá).

Angličtina pro Evropskou unii je intenzivní kurz zaměřený na jazyk Evropské unie. Zahrnuje informace o jednotlivých členech, o historii a založení EU a zabývá se jednotlivými institucemi EU – jejich strukturou a funkcemi. Podíváme se na jazyk Evropské unie skrze dokumenty vydané EU. Seminář také zahrnuje část o hlavních dohodách ve vývoji EU, včetně Lisabonské smlouvy. Seminář se sestává ze 4 částí. První dvě části jsou všeobecnější a druhé dvě části jsou více specificky zaměřené. Doporučujeme, aby studenti absolvovali semináře v tomto pořadí. 

Očekávané výsledky:

  • vybudovat si slovní zásobu pro popis a diskusi týkající se EU, jejích členů a jejich národních charakteristik,
  • vytvořit si přehled a pochopení jednotlivých institucí EU a jejich aktivit,
  • probrat hlavní události historie EU, včetně smluv z Paříže, Říma, Maastrichtu, Amsterdamu, Nice a Lisabonu,
  • analyzovat a diskutovat aktuální otázky týkající se EU, včetně rozšiřování, Eurozóny a celní ochrany a společného trhu.


Primární zdroje:

English for Europe – učebnice (nebo její kopie)
Euro English
Originální texty z institucí EU, včetně Lisabonské smlouvy.
Každý modul je připraven na 90minutový blok.

Rozvrh Semináře:

           Rozvrh domluvíme dle potřeb Vaší společnosti.

Kalkulace:

12 lekcí  – 12 000 Kč bez DPH

Investice zahrnuje:

  • 12 lekcí (45 min) rozvržených do 2 nebo 3 dnů pro 1 skupinu (5-12 studentů),
  • tranzit kouče do místa semináře,
  • doprovodný materiál (dodavatel dodá originál materiálu a klient si zajistí potřebné kopie, doplňkové materiály dodá dodavatel),
  • výstupní CD ROM s nahrávkami vztahujícími se k výuce.

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie.

Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Souhlasím