thevilla logo

Naše překlady a korektury

Expats.cz

expats

"Služeb The Villa využíváme poslední čtyři roky, kdy si zde necháváme dělat korekturu našeho Business Directory and Survival Guide. Naše spolupráce je velmi pozitivní.

The Villa nabízí profesionální přístup, zájem o detail, v průběhu projektu nám poskytuje pravidelné konzultace a dokáže doručit výsledky před dohodnutou lhůtou."

Martin Howlings
CEO/zakladatel
www.expats.cz

 

HBSW (Dobrá Voda)

hbsw

"Naše společnost potřebuje řadu překladů finančních a účetních dokumentů pro naši mateřskou společnost a naše dceřiné společnosti.

The Villa nám v této oblasti poskytuje 100% služby. Překlady jsou prováděny na nejvyšší úrovni, profesionálně a přesně, taktéž je práce vždy dodána ve stanoveném termínu. Překladatelé jsou komunikativní a poskytují dodatečnou podporu. Překladatelské služby nám The Villa zajišťuje od roku 2003, a to v angličtině, italštině a ukrajinštině. Taktéž nabízí službu expresních překladů na počkání.

Se službami The Villa jsme byli vždy velice spokojeni."

Marie Holečková
Office Manager
www.hbsw.cz

 

Vojtěch Nosek

“I hired The Villa s.r.o. several times and I was always more than satisfied. The proofreading I needed for my scientific papers was, in my opinion, of a great quality and always on time. Moreover, the proofreader was obviously familiar with the specific geographical and scientific terminology I use in my research so I never had to modify the text before the final submission.

Most importantly, I was never refused a paper on the basis of insufficient quality of English which is, by the way, the most common reason for declining a paper.” June, 2010

"S The Villa s.r.o. jsem spolupracoval již několikrát a vždy jsem byl více než spokojen. Korektura, kterou jsem potřeboval pro své vědecké práce, byla dle mého názoru na vysoké úrovni a vždy dodána včas. Navíc byl korektor zcela jistě obeznámen se specifiky geografické a vědecké terminologie, které užívám ve svých průzkumech, a tak jsem nikdy nemusel text ještě poté doupravovat, než jsem jej předložil k publikaci.

Nejdůležitější však je, že mi nikdy nebyl odmítnut článek na základě nedostatečné jazykové kvality, což je mimochodem nejčastější důvod zamítnutí článku."
Červen, 2010

 

 

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie.

Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Souhlasím