CEF A1/A2 English

Otestujte své znalosti 20 otázkami na jazykové úrovni A1-A2 dle Evropského referenčního rámce.