Angličtina pro státní správu

Popis a cíl programu:

Cílem programu je procvičení situačních rolí, které mohou vzniknout ve státní správě, při jednání s cizinci nebo při prezentacích v cizím jazyce. Prostřednictvím tohoto kurzu si studenti mohou cíleně osvojit a upevnit důležité fráze a slovní zásobu použitelnou v osobním, telefonickém či písemném styku, při prezentacích, na poradách i během mimopracovní konverzace, a dosáhnout tak snáze svých profesních cílů.

Kurz je určen pro pracovníky v oboru státní správy a není postaven na práci s jedním výhradním materiálem. Jeho součástí jsou doplňková témata z různé anglické odborné literatury týkající se oboru státní správa - Public Administration and the Civil Service. 

 • Slovní zásoba z konkrétního oboru
 • Užití odborné slovní zásoby v reálné konverzaci
 • Porozumění odbornému textu a jeho interpretace
 • Jak úspěšně zvládnout prezentace v angličtině

 

Období kurzu: Dle dohody 

Celková investice:

Individuální výuka (1 x 2 VH týdně)

60 VH/45 min = 36.000 Kč bez DPH v sídle klienta v Praze

Investice zahrnuje:

 • vstupní pohovor
 • zápisné
 • doplňkové materiály
 • tzv. flexi-rozvrh (rušení hodin je možné do 15:00 h předcházejícího dne, což zamezí propadání hodin z důvodu nemoci, služebních cest, pracovního vytížení a jiných nenadálých událostí)
 • závěrečný test
 • výuku na 60 VH
 • závěrečný certifikát

 

Obsah kurzu:

V rámci kurzu si můžete vybrat z následujících témat a zaměření: 

1. Public Administration Organisation
- The administrative Legal System of the Czech Republic
- Municipalities and Regions in the Czech Republic


2. Security Management
- Crisis Management Structure
- Local Authority Response to a Major Emergency


3. Disasters
- Preparing for a Disaster
- Industrial Accidents and Environmental Disasters


4. Environmental Law
- The State Environmental Policy of the Czech Republic
- Waste Management


5. Public Finance
- Government Finance and Expenditures
- Revenue
- Structural Funds and Cohesion Funds of the European Union

Tato témata jsou pouze orientační a lze je plně přizpůsobit potřebám klienta.