Úspěšné prezentování v anglickém jazyce (Presenting in English)

Tento seminář je určen pro pracující profesionály a studenty, kteří jsou aktivní v obchodních oborech, státní správě, vzdělávání, marketingu a PR. Tento seminář vám pomůže rozvinout celou řadu schopností, které jsou užitečné pro širokou skupinu studentů. CEF level – Jazyková úroveň ERR B1 – C2 (střední - pokročilá).

Úspěšné prezentování v anglickém jazyce je intenzivní kurz zaměřený na podávání prezentací v anglickém jazyce. Podání prezentace v cizím jazyce reprezentuje značnou výzvu. Tento seminář je zaměřen na osvojení si balíčku jasných a snadných nástrojů a anglických výrazů užitečných v prezentacích. Seminář je vysoce interaktivní a účastníci dostanou příležitost k procvičení a zlepšení svých prezentačních dovedností v angličtině pomocí analýzy a zpětné vazby. Účastníci obdrží audio nahrávku svých prezentací a materiálů použitých v semináři.

Očekávané výsledky:

 • naučit se anglické výrazy užitečné v prezentacích,
 • vybudovat si sebevědomí a zkušenost při podávání prezentace v angličtině,
 • osvojit si techniku frázování a práce s hlasem v angličtině,
 • osvojit si řadu nástrojů, které efekt prezentace v angličtině posílí,
 • naučit se klíčově ohodnotit prezentační dovednosti ostatních,
 • naučit se podat “top class” – prvotřídní prezentaci v anglickém jazyce.

 

Primární zdroje:

Presenting in English (učebnice a poslechové materiály)

Studie z video a audio příkladů

Rozvrh Semináře:

Rozvrh domluvíme dle potřeb Vaší společnosti.

Kalkulace: 12 VH – 12.000 Kč bez DPH 


Investice zahrnuje:

 • 12 vyučovacích hodin rozvržených do 2-3 dnů pro 1 skupinu
 • Jedna skupina se skládá z 5-12 studentů
 • Tranzit kouče do místa semináře 
 • Doprovodný materiál (dodavatel dodá originál materiálu a klient si zajistí potřebné kopie, doplňkové materiály dodá dodavatel)
 • Výstupní CD ROM s nahrávkami vztahujícími se k výuce.

   

Moduly semináře:

Příprava a představení
Efektivní otevření prezentace a označení užitá v prezentacích v anglickém jazyce
Voice 1: Artikulace a rozložení
Voice 2: Důraz, frázování a intonace
Analýza studie případu
Workshop – Sound Scripting
Úspěšné Prezentování v angličtině část 2
Kladení důrazu a zaměření
Umírnění a opakování
Vytvoření dobré vazby s obecenstvem
Ujasnění a řešení otázek
Workshop – Příprava a podání prezentace
Analýza a diskuze nad zpětnou vazbou