Informace o zpracování osobních údajů

Abychom s Vámi mohli udržovat obchodní korespondenci, potřebujeme o Vás zpracovávat některé osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost The Villa s.r.o., Praha 10, Brigádníků 3043/329, PSČ 10000, Tel.:  +420 775 385 788, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci potřeby obchodní komunikace budeme zpracovávat následující kategorie údajů:

-Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení

-Kontaktní údaje, zejména emailová adresa a telefonní číslo

-Další údaje, jež nám poskytnete v rámci případné spolupráce

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro komunikaci s Vámi.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje budeme zpracovávat po dobu 5 let, abychom Vás mohli v budoucnu navázat na předešlé jednání.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:

-Poskytovatelé cloudových úložišť,

-Provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací,

-Naši pracovníci zajišťující provoz firmy. 

Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo je zasílejte na poštovní či emailovou adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na jednatele společnosti nebo výše uvedenou emailovou adresu. Kontakty jsou uvedeny výše. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.