GDPR

GDPR

Zde naleznete veškerou dokumentaci týkající se našich zásad pro ochranu dat (GDPR) a to jak pro společnost The Villa s.r.o., tak i pro neziskovou organizaci The Villa 4 Kids, z.ú. 

Prosíme seznamte se s našimi zásadami, abychom Vám mohli poskytovat naše služby a spolupracovat s Vámi. 

Informace o zpracování osobních údajů k uchazečům o zaměstnání

Abychom Vás mohli zařadit do výběru uchazečů o zaměstnání v naší společnosti, potřebujeme o Vás zpracovávat některé osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost The Villa 4Kids, z.ú., Praha 10, Brigádníků 3043/329, PSČ 10000, Tel.:  +420 775 385 788, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci výběrového řízení, případně Vašeho zaměstnaneckého poměru budeme zpracovávat následující kategorie údajů:

-Identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození

-Kontaktní údaje, zejména emailová adresa, telefonní číslo.

-Odborné životopisné údaje, školení a hodnocení, údaje z trestního rejstříku. Údaje o předchozích zaměstnání, zkušenostech, odbornosti a vzdělání, absolvovaných školeních, údaje z rejstříků, např. živnostenského a trestního rejstříku, údaje o hodnocení od předchozích zaměstnavatelů, údaje z profesních sociálních sítí. 

-Další údaje, jenž nám poskytnete

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účast ve výběrovém řízení na zaměstnance naší společnosti. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit výše uvedené. Některé údaje získáváme z veřejných rejstříků, např. živnostenského rejstříku a dále z profesních sociálních sítí. 

Vaše osobní údaje používáme zejména k zajištění:

-řádné identifikace Vás jako uchazeče o zaměstnání,

-možnosti Vás kontaktovat, pokud je to nutné,

-posouzení vhodnosti Vaší osoby jako případného zaměstnance naší společnosti,

-v případě výběru Vaší osoby jako nového zaměstnance naší společnosti k zajištění archivace Vašich osobních údajů po dobu zaměstnání v rámci oprávněného zájmu naší společnosti.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje nutné pro výběrové řízení budeme zpracovávat po dobu tohoto řízení, u vybraného uchazeče pak po dobu zaměstnání.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:

-Poskytovatelé cloudových úložišť;

-Provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací;

-Naši pracovníci zajišťující provoz firmy. 

Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo je zasílejte na adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na jednatele společnosti. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Tuto informaci jsem si přečetl a porozuměl jsem jí:

Datum: Jméno:

Podpis:

 

Informace o zpracování osobních údajů pro dodavatele

Abychom s Vámi mohli udržovat obchodní korespondenci a plnit závazky ze sjednaných dodávek a služeb, potřebujeme o Vás zpracovávat některé osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost The Villa s.r.o., Praha 10, Brigádníků 3043/329, PSČ 10000, Tel.:  +420 775 385 788, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci potřeby obchodní komunikace budeme zpracovávat následující kategorie údajů:

-Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení

-Kontaktní údaje, zejména emailová adresa a telefonní číslo

-Údaje o vyúčtování, pokud jste podnikající fyzickou osobou

-Další údaje, jež nám poskytnete v rámci obchodní spolupráce

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro obchodní komunikaci s Vámi a pro evidenci vyúčtování v případech, kdy jste podnikající fyzická osoba. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit výše uvedené. 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje budeme zpracovávat po dobu obchodního vztahu a dále 5 let poté, abychom Vás mohli v budoucnu oslovit s další poptávkou. V případě zpracování podle zákona pak po dobu danou právními předpisy.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:

-Externí účetní firma a její zaměstnanci,

-Poskytovatelé cloudových úložišť,

-Provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací,

-Naši pracovníci zajišťující provoz firmy. 

Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo je zasílejte na poštovní či emailovou adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na jednatele společnosti nebo výše uvedenou emailovou adresu. Kontakty jsou uvedeny výše. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

 

Informace o zpracování osobních údajů pro pracovníky firmy, které poskytujeme naše služby a dále pro soukromé osoby, kterým poskytujeme překladatelské a tlumočnické služby

Abychom s Vámi mohli udržovat obchodní korespondenci a plnit závazky ze sjednaných služeb, potřebujeme o Vás zpracovávat některé osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost The Villa s.r.o., Praha 10, Brigádníků 3043/329, PSČ 10000, Tel.:  +420 775 385 788, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci potřeby obchodní komunikace budeme zpracovávat následující kategorie údajů:

-Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení

-Kontaktní údaje, zejména emailová adresa a telefonní číslo

-Údaje o vyúčtování, pokud jste podnikající fyzickou osobou

-Další údaje, jež nám poskytnete v rámci obchodní spolupráce

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro obchodní komunikaci s Vámi a pro evidenci vyúčtování v případech, kdy jste podnikající fyzická osoba. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit výše uvedené. 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje budeme zpracovávat po dobu obchodního vztahu a dále 5 let poté, abychom Vás mohli v budoucnu oslovit s další poptávkou. V případě zpracování podle zákona pak po dobu danou právními předpisy.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:

-Externí účetní firma a její zaměstnanci,

-Poskytovatelé cloudových úložišť,

-Provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací,

-Naši pracovníci zajišťující provoz firmy. 

Údaje. které uvádíme na vyúčtování, zpracováváme u dodavatele provozujícího své služby na území EU a Spojených států amerických. Ochrana Vašich osobních údajů je zajišťována na základě instrumentu Privacy Shield, o němž se můžete dozvědět více na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo je zasílejte na poštovní či emailovou adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na jednatele společnosti nebo výše uvedenou emailovou adresu. Kontakty jsou uvedeny výše. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

 

Informace o zpracování osobních údajů pro dodavatele - lektory

Abychom s Vámi mohli udržovat obchodní korespondenci a plnit závazky ze sjednaných služeb, potřebujeme o Vás zpracovávat některé osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost The Villa s.r.o., Praha 10, Brigádníků 3043/329, PSČ 10000, Tel.:  +420 775 385 788, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci potřeby obchodní komunikace budeme zpracovávat následující kategorie údajů:

-Identifikační údaje, zejména jméno a příjmení

-Kontaktní údaje, zejména emailová adresa a telefonní číslo

-Životopisné údaje,

-Údaje o vyúčtování,

-Další údaje, jež nám poskytnete v rámci obchodní spolupráce

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro obchodní komunikaci s Vámi, pro řádný průběh a kontrolu Vaší dodavatelské služby a pro evidenci vyúčtování. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit výše uvedené. 

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje budeme zpracovávat po dobu obchodního vztahu a dále 5 let poté, abychom Vás mohli v budoucnu oslovit s další poptávkou. V případě zpracování podle zákona pak po dobu danou právními předpisy.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:

-Externí účetní firma a její zaměstnanci,

-Naši studenti a pracovníci firem požadujících vzdělávání pro své zaměstnance

-Poskytovatelé cloudových úložišť,

-Provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací,

-Naši pracovníci zajišťující provoz firmy. 

Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo ji zašlete na poštovní či emailovou adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na jednatele společnosti nebo výše uvedenou emailovou adresu. Kontakty jsou uvedeny výše. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

 

Informace o zpracování osobních údajů k uchazečům o zaměstnání

Abychom Vás mohli zařadit do výběru uchazečů o zaměstnání v naší společnosti, potřebujeme o Vás zpracovávat některé osobní údaje. Níže bychom Vás chtěli seznámit s tím, jak budeme s Vašimi osobními údaji nakládat.

Kdo je správce osobních údajů?

Správcem osobních údajů je společnost The Villa s.r.o., Praha 10, Brigádníků 3043/329, PSČ 10000, Tel.:  +420 775 385 788, Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

V rámci výběrového řízení, případně Vašeho zaměstnaneckého poměru budeme zpracovávat následující kategorie údajů:

-Identifikační údaje, zejména jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození

-Kontaktní údaje, zejména emailová adresa, telefonní číslo.

-Odborné životopisné údaje, školení a hodnocení, údaje z trestního rejstříku. Údaje o předchozích zaměstnání, zkušenostech, odbornosti a vzdělání, absolvovaných školeních, údaje z rejstříků, např. živnostenského a trestního rejstříku, údaje o hodnocení od předchozích zaměstnavatelů, údaje z profesních sociálních sítí. 

-Další údaje, jenž nám poskytnete

K čemu Vaše osobní údaje používáme?

Osobní údaje zpracováváme v rozsahu nezbytném pro účast ve výběrovém řízení na zaměstnance naší společnosti. Pokud neposkytnete uvedené osobní údaje, nebudeme moci zajistit výše uvedené. Některé údaje získáváme z veřejných rejstříků, např. živnostenského rejstříku a dále z profesních sociálních sítí. 

Vaše osobní údaje používáme zejména k zajištění:

-řádné identifikace Vás jako uchazeče o zaměstnání,

-možnosti Vás kontaktovat, pokud je to nutné,

-posouzení vhodnosti Vaší osoby jako případného zaměstnance naší společnosti,

-v případě výběru Vaší osoby jako nového zaměstnance naší společnosti k zajištění archivace Vašich osobních údajů po dobu zaměstnání v rámci oprávněného zájmu naší společnosti.

Jak dlouho budeme Vaše osobní údaje zpracovávat?

Údaje nutné pro výběrové řízení budeme zpracovávat po dobu tohoto řízení, u vybraného uchazeče pak po dobu zaměstnání.

Komu mohou být Vaše osobní údaje zpřístupněny?

Vaše osobní údaje udržujeme v tajnosti, nicméně v rámci naší činnosti musíme v nezbytném rozsahu zpřístupnit Vaše údaje následujícím subjektům:

-Poskytovatelé cloudových úložišť;

-Provozovatelé a správci používaných IT systémů a aplikací;

-Naši pracovníci zajišťující provoz firmy. 

Informace také můžeme sdílet s orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností nebo při povinné součinnosti při plnění jejich úkolů ve veřejném zájmu.

Jaká jsou Vaše práva?

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování Vašich osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz Vašich osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do Vašich práv. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo je zasílejte na adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikace a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Kde získat další informace?

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na jednatele společnosti. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Tuto informaci jsem si přečetl a porozuměl jsem jí:

Datum: Jméno:

Podpis: