thevilla logo

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Vždy zpracováváme pouze osobní údaje nezbytné k dosažení účelu, ať již se jedná o vzdělávací kurz, překlady, tlumočení či jiné. 

Osobní údaje zpracováváme jen, pokud nám to dovoluje či nařizuje zákon. 

O zpracování osobních údajů Vás vždy náležitě informujeme, případně požádáme o souhlas se zpracováním.

Osobní údaje náležitě chráníme před ztrátou, kompromitací, zničením či neoprávněnou změnou. 

Pokud musíme informace předat jiné osobě, vždy se ujistíme, že ochrana Vašich údajů zůstane zachována.

Pokud nás požádají o osobní údaje orgány státní správy na základě plnění zákonných povinností, budeme nuceni jim je poskytnout podle zákona. 

Poučení

V souvislosti se zpracováním osobních údajů máte zejména právo na:

-přístup k informacím o zpracování osobních údajů a poskytnutí kopie těchto údajů,

-opravu nepřesných, neaktuálních nebo jinak nesprávných údajů,

-námitku proti zpracování, výmaz osobních údajů,

-omezení zpracování osobních údajů,

-přenositelnost údajů,

-podání stížnosti k Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Proti zpracování máte vždy právo podat námitku, pokud se domníváte, že zpracování nepřiměřeně zasahuje do práv Vašich a osoby, jíž zastupujete. Námitku prosím předejte jednateli společnosti nebo je zasílejte na adresu společnosti s uvedením odůvodnění námitky a Vaší identifikací a kontaktu na Vás, abychom mohli Vaši námitku řádně vyřídit.

Pokud by Vám něco z výše uvedeného nebylo jasné, nebo byste chtěli získat další informace neváhejte se obrátit na vedení společnosti. Rádi zodpovíme veškeré Vaše dotazy.

Při poskytování našich služeb nám pomáhají soubory cookie.

Využíváním našich služeb s jejich používáním souhlasíte.

Souhlasím