Angličtina pro účetnictví

English for Accounting je kurz určený pro pracovníky v oblasti účetnictví a finančních služeb, kteří si potřebují osvojit nezbytné komunikační dovednosti v angličtině pro kontakt nejen se svými kolegy a kolegyněmi, ale také s klienty a obchodními partnery.

Prostřednictvím tohoto kurzu si mohou cíleně osvojit a upevnit důležité fráze a slovní zásobu použitelnou v písemném, osobním či telefonickém styku, při prezentacích, na poradách i během mimopracovní konverzace, a dosáhnout tak snáze svých profesních cílů.

English for Accounting zahrnuje šest tematických celků (Units) zabývajících se různými aspekty účetnictví a finanční problematiky. Každý Unit začíná motivačním oddílem nazvaným Start-up, jenž obsahuje krátký úvodní úkol, Brainstorming nebo kvíz. Poté následuje práce s dialogy, texty a autentickými dokumenty, během níž si uživatelé prostřednictvím rozmanitých úkolů v kontextu osvojují důležité fráze a slovní zásobu. Klíčovým komunikačním úkolem jsou information-gap tasks nacházející se v dodatcích Partner Files, na něž odkazují určitá místa v jednotlivých Unitech. Formou role-play activities si mohou účastníci v typických profesních i mimopracovních situacích ověřit osvojení frází a slovní zásoby daného Unitu.

Intenzita kurzu: 3 x 10 VH / Třídenní Workshop

Účastníci:

Kurzu se může účastnit až 10 studentů stejné jazykové úrovně (ideálně 6-8 studentů ve skupině).

Účastníci jsou podrobeni jazykovému auditu pro určení jazykové úrovně a rozděleni do skupin.

Celková investice: 3denní WORKSHOP (3 x 10 VH) = 48.000 Kč (bez DPH)

Investice zahrnuje:

  • zápisné včetně jazykového auditu
  • doplňkové materiály
  • učebnice English for Accounting
  • registrace na www.thevilla.cz s přístupem na fórum
  • výuka probíhá v sídle klienta
  • 3denní seminář v rozsahu 30 lekcí/45 minut